imagen

POLITICA DE PRIVACITAT


IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE


- Titular: RIBAS I OLIVET ASSESSORS I CIA, SRCP
- MARCA : COMPTE9
- Domicili Social: Carrer Bisbe Lorenzana, 24 BX 2 – 17800 Olot (Girona)
- CIF: C55143242
- Registre Públic: Registre Mercantil de la província de Girona en el volum 2927, foli 58 i full registral GI-52986
- Inscrita al Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb el número SP 0592.
- Telèfon: +34 972 26 86 17
- E-mail: compte9@compte9.cat

DADES OBLIGATÒRIES I ACTUALITZADES


Tots els camps que apareixen senyalats amb una asterisc (*) als formularis de la Web seran d’obligada complementació, de manera que la omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que es puguin facilitar els serveis o informació sol·licitats.

S’haurà de proporcionar informació verídica, per tal que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, s’haurà de comunicar a la Societat amb la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint a través d’un correu electrònic a la direcció: compte9@compte9.cat

Així mateix, en fer “click” al botó “Accepto” (o equivalent) incorporat als citats formularis, declara que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes i veraços.

INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT REALITZADES A LA WEB


FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE LEGAL DESTINATARIS TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS TERMINI DE CONSERVACIÓ
Consultes portal de l’empleat Obligació contractual No es cedeixen dades No es cedeixen dades Quan cessi la relació laboral, les seves dades es bloquejaran per un termini de 4 anys i es cancel·laran una vegada prescrita les obligacions tributàries que es derivin de la relació contractual
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta Interès legítim de la Societat per assistir als requeriments de la informació a través de la web No es cedeixen dades No es realitzen transferències internacionals de dades Fins la resolució de la seva sol·licitud d’informació

EXERCICI DE DRETS PER PART DE L’INTERESSAT

RGPD Dret
Accés Podrà consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals si són inexactes
Supressió Podrà demanar que s’eliminin les seves dades personals
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades personals
Limitació tractament Podrà demanar la limitació en el tractament de les seves dades en els següents casos:
- Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
- Quan el tractament sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les seves dades.
- Quan el responsable no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
- Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, el tractament quedarà limitat mentre que es verifica si els motius legitimis del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades personals que ens hagi facilitat i a transmetre’ls a un altre responsable de tractament.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar al correu electrònic compte9@compte9.cat. Això no obstant, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
Per exercir els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.
L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Copiright © 2018 - COMPTE9